Sağlık Sistemleri Çözümleri

3MSTS Logo

ARD BİLİŞİM olarak 3M Healthcare için geliştirdiğimiz ve tüm teknolojik altyapı, eğitim ve destek ihtiyaçlarının yine ARD BİLİŞİM tarafından karşılandığı Sterilizasyon Takip Sistemi (3M Sterilization Tracking System) 3M markası altında global pazara iş ortaklığı bünyesinde sunulmuştur.

Cerrahi aletlerin kaybolması ve set içeriklerinin karışması gibi problemleri önleyerek, cerrahi aletlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde steril edilmesi, hasta ameliyat ve enfeksiyon bağlantılarının, doğru ve sağlıklı bir şekilde kurulması gibi ihtiyaçların tamamının, teknolojik bir ortamda, hata olanağı tanımaksızın, dokümantasyon yönetimi ile takibinin sağlanmasıdır.

Her bir cerrahi aletin, lazer ile barkodlama yöntemi kullanılarak, ameliyathaneden alındıktan sonraki teslim alma, yıkama, paketleme, sterilizasyon, steril depo ve teslim etme gibi tüm süreçlerinin izlenmesinin ve kontrolünün sağlanarak MSÜ’nün verimliliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Verilen hizmet ile sterilizasyon sürecinin riski, hastane açısından en aza indirgenmektedir.

Hastalar için geliştirilmiş hasta takip sistemi için hastaya ait tüm muayene, kontrol ve operasyon bilgilerinin RFID hasta bileklikleri ile eşleştirilmesi sağlanmıştır. Böylece hastaya ait tüm verilere, hasta konforunu etkilemeden ulaşılmaktadır. Bu sistem ile hastanedeki yoğunluk analizi yapılarak, istatistiki bilgiler ile ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirler alınabilmektedir. Hastaların ameliyat süreleri ve yoğun bakım süreleri bilgileri alınarak ameliyat performansları değerlendirilmektedir.

Tüm hasta tiplerine uygun olacak şekilde dizayn edilen RFID etiketler, bebeklerin güvenliği içinde önemli bir teknoloji unsurudur. Antialerjik malzemeden yapılmış bileklikler bebek cildinde herhangi bir hassasiyete sebep olmamaktadır. Yenidoğan departmanları için yeni doğan bebeklerin karışmamasını sağlamakta ve anne ile bebek uyumsuzluğunu engellemekte RFID Tabanlı sistemler kullanılmaktadır. Güvenlik modülü sayesinde bilekliğin herhangi bir şekilde çıkarılmaya çalışılması ile sisteme alarm vererek kullanıcıyı uyarmaktadır.

1234567

RFID teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş yazılımımız sayesinde Hastanelerde bulunan tüm tekstil ürünlerinin nerede ve hangi sayıda olduğu eş zamanlı olarak program üzerinden ya da internet tabanlı ara yüzden çevrimiçi (online) olarak takip edilebilmektedir. Hastanenin yeni almış olduğu tekstil ürünlerinin başka ürünler ile değiştirilmesi ya da eksik teslim alınması önlenerek, tekstil ürünlerinin kullanım ömürleri gerçek maksimum değere çıkartılır ve hastane bütçesindeki olağandışı zarar engellenir.

• RFID etiketler ürün penetrasyonuna uygun şekilde seçilerek; tekstil, aksesuar, home&gift ve ayakkabı gibi ürünlerinde farklı tiplerde etiketler uygulanmaktadır.
• Etiketlenen tekstil ürünlerinin nerede, hangi sayıda olduklarının bilgisi,
• Tekstil ürünlerinin çevirim sayısı ve yıpranma oranlarının takibi,
• Tekstil ürünlerinde oluşabilecek olası bir problemde hangi katta bulunduğu, işlem yapan personel ve zaman bilgileri gibi tüm bilgilerin raporlarının alınabilmesi sağlanmaktadır.
• Tüm ürünlerin saniyeler içerisinde sayılması ile zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

1242536

Hastanede bulunan tüm medikal ekipmanların RFID teknolojisini kullanarak yürüttüğümüz demirbaş takip ve yönetim sistemi ile hastaneye ait tüm demirbaşların verilerinin dijital ortamda saklanarak ve işlenerek, raporların güncel kalması, zimmet işlemlerinin anında gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplarının düzgün hesaplanması, sayım işlemlerinin güvenli ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

• Gerçek zamanlı demirbaş yönetimi,
• Zimmet listelerinin ve tutanakların saniyeler içinde hazırlanması,
• Demirbaşların aşınma, yıpranma veya eskime paylarının hesaplanması,
• Mevcut depo, muhasebe vb. programlara veri entegrasyonunun sağlanması gibi zaman alan önemli iş süreçlerinin kesin doğrulukla ve kayıpsız sağlanması ARD BİLİŞİM tarafından sunulmaktadır.

Hastane depolarında bulunan tüm ürün veya malzemelerin tek tek karekod ile barkodlanması ve sonrasında son kullanım, sterilizasyon süresi ve mevcut stok sayıları gibi bilgilerin, online olarak uzman mühendislerimiz tarafından geliştirilen Depo Takip Sistemi ile takip edilmesi ARD BİLİŞİM tarafından sağlanmaktadır. Her ürün ya da her malzeme için ayrı ayrı kritik seviyeler tanımlanabilir. Kritik Stok Seviyesi modülü sayesinde depolarda kullanım sürelerinin sonuna yaklaşan malzemeler ile ilgili ikazlar birim ya da personele uyarı şeklinde iletilir. Sistemde personelin uyarıyı okumadan ya da görmeden başka bir işlem yapmasına izin verilmez, uyarı ile işlem yapılması zorunlu hale getirilir. Ayrıca tüm uyarılara rağmen son kullanım süreleri geçen ürünler var ise program bunların depodan çıkışına izin vermez, personeli bu ürünler konusunda bilgilendirir. Non-steril yada yarı-steril depo için de aynı şekilde kritik stok takibi yapılmaktadır.

• İnternet Üzerinden Anlık İzleme,
• Yerleştirilen etiketler sayesinde ilaçların veya ürünlerin miktarını, son kullanma tarihlerini ve stok durum bilgilerini saniyeler içerisinde görüntüleme,
• El terminalleriyle sınırsız kullanım,
• RFID Etiketler ile toplu olarak tek seferde, tek hareketle tamamen kayıpsız gerçekleştirme