Bilgi Sistemleri Çözümleri

Kurumların ihtiyaçlarına göre farklı platformlarda çalışan sistemlerin ve altyapıların birleştirilerek bir arada çalışmaları sağlanmaktadır.

Uygulama, veritabanı ve kritik sistemlerin aralarında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanarak, verimlilik arttırılmakta ve üretken bir altyapı ortaya çıkmaktadır. Kurum içi süreç, uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi ile farklı noktalardaki uygulama ve bilgilerin merkezileştirilerek tek bir noktadan kontrolü sağlanmaktadır. Sistem entegrasyonunda network dizaynının yapılmasından, yapısal kablolama altyapısının oluşturulmasına; donanım tercihlerinden, sanallaştırmaya; güvenlik duvarlarından, veri depolamaya; felaket kurtarmadan, fiziki giriş-çıkış kontrollerine kadar olan tüm süreçlerde farklı sistemlerin uyum içerisinde çalıştırılması ve kolay bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Hızla gelişen teknoloji ve uygulamalar ile daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulması nedeniyle kurumların gereksinimleri de değişmektedir. Son teknoloji sunucu çözümlerimiz ile kurumların kendine özel ihtiyaçları için farklı çözümler üretilmektedir. En zorlu uygulamalar için en yüksek düzeyde bellek, depolama ve performans sunarak, her ölçekte kurumsal sunucu çözümleri ile optimum sunucu birleştirme çözümlerini sunmaktayız.

Yeni nesil sunucu çözümleri ile bellek genişletmedeki gelişim sayesinde sunucular, sınırlarının ötesinde performans sağlanmaktadır. Yeni nesil sunucu çözümlerimiz kurumsal düzeyde sanallaştırma imkanı sağlamakta, veritabanı ve iş süreçleri için de düşük maliyet ve üstün performans imkanı tanımaktadır.

Kurumlar için bilginin yaşam döngüsünü kesintiye uğratmadan ulaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayarak, veri kayıplarının önlenmesini, verinin akışını ve güncellenmesini hızlı ve yüksek erişilebilirlik ile gerçekleştirilebilmesini sağlamaktayız. Kurumlar açısından mevcut ortamlarda bulunan dağınık verinin tek bir noktada toplanmasını sağlayarak, bilginin yaşam döngüsünü kesintiye uğratmadan ulaşılabilir ve yönetilebilir olması amaçlanmaktadır.

Gerek büyük verilerin saklanması, gerekse verilerin katmanlı (n-tiered) bir disk yapısı, hatta katmanlı bir veri depolama sistemi (storage) yapısı üzerinde saklanması için kurumların mevcut durumlarını analiz edip raporlamakta, bu raporda ortaya çıkan hız ve kapasite isteklerine uygun çözümleri sunmaktayız.

ARD BİLİŞİM veri merkezi alt yapılarını kurumların ihtiyaçları çerçevesinde uçtan uca tasarlar, kurulumunu gerçekleştirir ve işletme desteği sağlar.

Veri merkezi tasarlanırken en düşük seviyede güç kullanımı hedeflenerek fiziksel altyapı, yönetim ve performans izleme çalışmaları kurumların yararları doğrultusunda saptanır. Bu kapsamda tasarlanan veri merkezi esnek, verimli ve modüler yapısı ile uçtan uca tüm güvenlik, izleme ve yönetim bileşenlerini içerir. Ağ ölçeklenebilirliği, yönetilebilirliği, güvenliği ve sürekliliği yüksek standartlara ulaştırılmak üzere sanallaştırılır. En doğru şekilde bilgi işleme, veri depolama ve ağ çözümlerinin onaylı tasarımlar kapsamında bir araya getirilmesi ile kurulum sürelerinin hızlandırılması, performansının arttırılması ve yönetiminin kolaylaştırılması sağlanır.

Sanallaştırma teknolojileri ile geniş kaynakları çok daha ulaşılabilir hale getirerek, birleştirilen kaynakların amaca göre yönlendirilmesi ve bilişim teknolojisi kaynaklarının yönetiminin kolaylaştırılması sağlanır. Bu sayede kurumlar sunucu kaynaklarını daha fazla kullanabilmekte ve sermaye - işletim maliyetlerinde kazanç sağlamaktadır.

Felaket kurtarma, merkezdeki verinin ortak bir alanda yedeklenmesi ve yedeklerin, oluşturulan Felaket Kurtarma Merkezi’ne kopyalanmasıdır. Merkez sistem odasında sistemde bir sorun olması durumunda, acil süreçler bu Felaket Kurtarma Merkezi’nde yapılmaktadır. Felaket Kurtarma Merkezi’nin yapılandırılmasında acil ihtiyaçlar ve veriler göz önünde tutularak gerekli donanım ve bağlantı teknolojisi belirlenmektedir.

Sanallaştırma Teknolojisi, sunucu birleştirme yoluyla yatırım giderlerini ve otomasyon yoluyla işletme giderlerini azaltmaya yardımcı olur.

Sanallaştırma Kullanım Alanları

Ağ sanallaştırılması, ağdaki uygun kaynakların ve uygun bant genişliklerinin, her biri birbirinden bağımsız ve belli bir sunucuya ya da aygıta atanmış kanallara ayrıştırılarak bir araya getirilmesi ile yapılmaktadır.

Yedekleme sanallaştırması, merkezi konsoldan yönetilen ve tek bir depolama aygıtıymış gibi görünen birçok ağ depolama aygıtının fiziksel yedeklemesi ile yapılmaktadır.

Sunucu sanallaştırması, bireysel sunucuların, işletim sistemlerinin ve işlemcilerin numaraları ve kimlik bilgileri gibi sunucu verilerinin, kullanıcılarına karşı maskelenmesi ile yapılmaktadır.
Sanallaştırma, artan kaynakların paylaşımı, kullanımı ve kapasitenin sonradan arttırılacak şekilde korunmasını sağlarken; kullanıcının, sunucudaki karmaşık ayrıntıları bilmesini ve sunucuyu yönetmesini önler.

Farklı kurumlar arasındaki bilgi ve belge paylaşımı internet servisleri ile gerçekleşmektedir. Internet servislerinde birçok kullanıcı, bilgi ve belge bulunmaktadır. Bu servislerin pek çoğu kritik bilgi sağladığından güvenlik vazgeçilmez bir unsurdur. Ağ Geçidi Güvenlik Çözümleri ile yetkisiz kullanıcıların erişimi gibi güvenlik açıkları engellenir, internet servislerinin çalıştığı uygulama sunucularının yok yere çalışmasının önüne geçilir, aynı zamanda performans artırımı sağlanır. Ağ güvenliği geçidinden geçen ya da engellenen mesajların internet ortamından izlenebildiği gerçek zamanlı izleme ve tarihsel raporlama yapabilmek amacıyla da bir raporlama altyapısı sağlanmaktadır.

• Aynı web servis üzerinde kullanıcıya özel güvenlik politikalarının da çalışması sağlanmaktadır.
• 100 ‘den fazla hazır filtre (IP, zaman kontrolü, kullanıcı/yetki doğrulama filtresi, loglama filtresi, trafik limiti vb.) sağlanmaktadır.
• Hali hazırda sahip olunan filtreler ile politikalar oluşturularak, servislerle ilişkilendirilebilmekte ve kuruma özel filtreler geliştirilebilmektedir.

Veri güvenliği kurumlar için vazgeçilmez bir olgudur. Veri güvenliğini ön planda tutan kurumlar; şifrelenmiş, güvenli usb bellekler kullanarak farklı yöntemler ile veri güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

• Kurumunuz tarafından belirlenecek 24 karakterli şifreler ile belleğin yerleştirildiği bütün USB sürücülerine yönelik takip ve tanımlama gerçekleştirilebilir.
• Şifreler ile veri kapasitesine yönelik kısıtlamalar gerçekleştirilebilir.
• Çift şifre opsiyonu ile kullanıcı şifresinin yanı sıra yönetici şifresi de oluşturulur. Bu doğrultuda kullanıcının şifresini unutması halinde yönetici şifresi ile cihaza erişim sağlanabilmektedir.
• Kurumsal logo veya sembol, cihazın üzerine işlenerek özgün bir görünüm verilebilir.
• Şifre girişlerini sınırlandırma özelliği ile kullanıcının belirleyeceği sayıda giriş denemesi yapılabilir. Belirlenen sayıda hatalı giriş denemesi yapıldığı durumda bilgilere erişim engellenmekte ve yeniden kullanım için format atılması gerekmektedir.
• Kullanıcıya yönelik şifre hatırlatıcısı kullanılabilir. (Opsiyonel)

ARD BİLİŞİM, canlı ya da cansız her türlü varlığın izlenebilirliğini birçok platform üzerinden sunuyor.

Kimliklendirme Yöntemi ile takip edilecek maddenin materyal analizi kapsamında fiziki testleri ve endüstride hangi sektörde kullanılacağına dair testleri yapılır. Bunun sonucunda dayanımın yüksek olması gereken yerlerde lazer karekod, temassızlığın istendiği yerlerde ise GPS veya RFID teknolojisi kullanılmaktadır. Biyometrik sistemler, yüksek güvenlik önlemleri gerektiren kurum ve kuruluşlarda kişilerin izlenebilirliğini sağlar. Yüz tanıma, parmak damar izi tanıma ve parmak izi tanıma sistemleri ile izleme ve süreç yönetimi sağlanır.

ARD BİLİŞİM, kurumların ihtiyaçlarını en doğru biçimde karşılayan donanım çözümlerini marka bağımsız olarak sunmakta, en efektif karşılaştırma yöntemleri ile alternatifleri modellemekte ve kurumların temel işlerine odaklanabilmeleri, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmeleri için donanım danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

• PC, Tablet ve Notebook Tedariği
• Sunucu ve Veri Depolama Ünitesi Tedariği
• Endüstriyel El Ve Araç Terminalleri
• Barkod Yazıcılar
• Barkod Okuyucular
• Wireless Access Pointler